Недвижими имоти


Искате да закупите имот? Свържете се с нас за уговаряне на първоначална среща и уточняване на параметрите на Вашето търсене и начините на плащане. Сключваме Договор за посредничество с Купувача. Организираме огледи на предварително подбрани имоти от Купувача и изготвяме протокол за оглед. При намиране на подходящ имот извършваме пълна и качествена проверка на собствеността/ Прилагат се копия на всички предходни документи до първи собственик на имота: нотариални актове, договори, удостоверения за наследници, делби/ , хронологично и логически свързани, за издаване на удостоверение за липса на тежести без срок. Преди сключване на предварителен договор правим юридическа консултация и договаряне на условията за успешната и сигурна покупка на имота. След сключване на предварителен договор, оказваме съдействие за набавяне и окомплектоване на необходимите документи изискващи се от закона за сключване на окончателен договор пред Нотариус. Наш служител присъства на нотариалното изповядване , както и на предаване на владението. Възнаграждението за тази услуга e 3 % от продажната цена. При сключване на договор за изключителни права за покупка, Вие имате възможност да се възползвате от отстъпка 20% от посоченото по горе възнаграждение.