За нас


Biznesimoti.com е дружество, работещо в областта на недвижимата собственост. Дружеството предлага на своите клиенти професионални консултации, правен и маркетингов анализ на търсенето и предлагането при закупуване, продажба, отдаване под наем, наемане, управление на недвижими имоти, осъществяване на устройствени процедури след закупуване на земя, проектиране и експертни оценки.

За периода на своето съществуване дружеството е осъществило множество различни по характер сделки и проекти, свързани с недвижимите имоти, утвърдили го като дружество с безупречна репутация. Екипът от консултанти е реализирал множество значителни инвестиционни проекти и редица сделки за покупко-продажба на жилищни имоти, търговски и административни площи и терени в строителни граници. Клиентите ни са както големи български и чуждестранни инвеститори и компании, така и множество физически лица.

Нашия екип се състои от професионално подготвени консултанти, които притежават познанията и уменията да постигат резултатите, очаквани от клиента. Те са компетентни и отговорни, измерват постигнатото чрез крайните резултати.

Те притежават необходимата квалификация и професионални качества, за да предложат на клиентите онова, което им е необходимо – от прецизен представителен анализ на пазара на недвижими имоти до посредничество при осъществяване на сделки. Водещ принцип в работата на екипа ни е максимално да защитаваме и гарантираме интересите на нашите клиенти.

БългарскиEnglishРусский